Reisvoorwaarden

Met TAO Japan Specialist prettig en zorgeloos op reis naar Japan

Reis- en boekingsvoorwaarden TAO Japan Specialist

De zekerheid van het Garantiefonds GGTO

TAO Japan Specialist is aangesloten bij de stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde kleinschalige Touroperators (GGTO). De Stichting GGTO staat garant voor dat u het al betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de aangesloten touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15,- per boeking in rekening gebracht bij de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Voor meer informatie zie: http://www.stichting-ggto.nl

VVKR Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Reisspecialisten hebben hun krachten gebundeld binnen de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). TAO Japan Specialist is lid van de VvKR. Als ervaringsdeskundigen staan wij voor een persoonlijke benadering en zijn gericht op kleinschalig toerisme. U reist op individuele basis (maatwerk-kleine eigen groep = individueel maatwerk) en overnacht in diverse soorten locaties (westerse stijl hotels gecombineerd met traditionele/authentieke accommodaties). Wij onderscheiden ons door onze betrokkenheid en expertise. Alle bij de VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen. Zie GGTO.

Algemene voorwaarden Amsterdam

Inleidende bepalingen en reisvoorwaarden, enige uitleg :
Reisorganisator: TAO Japan Specialist (afgekort TAO)
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij TAO Japan Specialist zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door TAO aangeboden georganiseerde reis.
Reiziger: de wederpartij van TAO Japan Specialist (reiziger of deelnemer)
Transfer: dit is vervoer van vliegveld of het station/haven naar het hotel.
Avontuurlijk reizen: Voor de TAO reizen naar Japan/Azië moet u rekening houden met een totaal andere cultuur en gebruiken. Door omstandigheden kunnen dingen soms net iets anders lopen dan gepland. Japan staat bekend om zijn topservice. Zowel onze Japanse agenten als TAO doen optimaal hun best om het u naar de zin te maken. Vertrouw op de topkwaliteit service wanneer er incidenteel iets aangepast moet worden, enige flexibiliteit is wenselijk.
Unieke reisonderdelen: Voorbeelden voor een uniek reisonderdeel zijn: het optreden van specialisten of Japan Experts voor een voordracht/event/demonstratie (o.a. theater/festivals, workshops/trainingen Zakendoen & Succesvolle Communicatie of Japan Theeceremonie, Japanese inkt-painting, Shinto training, Sumo-demonstratie etc.).
Adresgegevens: Postadres: TAO, Waldenlaan 93, 1093 NH Amsterdam. Tel. 020-6235067, email: info@japan.nl
TAO Travel Plan en informatie voor op reis: TAO draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, kaartmateriaal, (detail-) informatie ter ondersteuning van het reizen in Japan en eigen informatie via internet.
Openingstijden: Kantooruren: maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00, uitgezonderd erkende feestdagen.

1. De reisovereenkomst

a. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van TAO Japan Specialist door de reiziger.
In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Reissommen worden per persoon vermeld.
b. De reizen door TAO georganiseerd bestaan vaak uit meer dan 50 reisonderdelen), zoals: o.a. vluchten, trein-, (nacht-)bus, ferry, boot, cruiseschip, kabelbanen, tandradbaan, autohuur, camperhuur en fietshuur. De overnachtingen zijn zowel in westerse stijl hotels als in traditionele hotels zoals: minshuku, ryokan, tempelovernachting, boerderij als homestay. Daarnaast is er een groot scala aan activiteiten die onderdeel van een reis vormen zoals: workshops, proeverijen, bedrijfsbezoeken, tours, tickets voor theater, sumo worstelen, lezingen, evenementen, ceremonies (o.a. trouwen in Kimono of Jizo ceremonie) etc.
c. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

2. Boeking

De boeking van een reis wordt bevestigd door het insturen van het complete offerte voorstel mét specificaties, boekingsformulier en een kopie van de paspoorten naar TAO Japan Specialist. Ons aanbod is, tenzij expliciet vermeld, onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen. Het is essentieel dat de namen van alle reizigers (overeenkomstig de vermelding in de paspoorten) juist vermeld staan en de boeking correct is. Reizigers dienen dit bij boeking te controleren. Mocht er iets niet kloppen dan verwachten wij dat u ons dat direct laat weten. De boeking van de reis is definitief wanneer de reiziger zich mondeling/schriftelijk akkoord verklaart met de aangeboden offerte. Binnen tien dagen ontvangt de reiziger een factuur/boekingsbevestiging. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap, leeftijd) bij de intake (waarin uw totale reisplan wordt ontworpen) en bij boeking kenbaar te maken.

3. Betaling

a. Bij boeking dient de reiziger een aanbetaling te doen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de reissom en alle extra’s. De aanbetaling is 30% van de reissom met een minimum van € 1000,- p.p.. Plus de premie van de reis-/annuleringsverzekering, tenzij anders met u is afgesproken. Een voorbeeld daarvan is een speciale ceremonie, event of het inhuren van specialisten die in de reissom is inbegrepen. De exacte hoogte van de aanbetaling wordt bij de intake met u overlegd en staat expliciet in de offerte vermeld. Vliegtickets, speciale bezoeken en events moeten meestal in zijn geheel vooraf betaald worden. Het aanbetalingsbedrag dient gelijktijdig met de boeking bijgeschreven te staan op rekening NL76 INGB 0004 500810 ten name van TAO Japan Specialist. Creditcards kunnen wij helaas niet accepteren.
b. De resterende reissom dient uiterlijk binnen tien weken voor de vertrek dag van de reis te worden voldaan. Uitsluitend indien reiziger/opdrachtgever zorgdraagt dat tijdige betalingsverplichtingen worden voldaan, staat TAO garant voor de optimale organisatie van de reis, workshops en events.
c. Bij boeking van een reis tien weken, of korter voor vertrek dient de gehele reissom ineens te worden overgeboekt op de rekening van TAO Japan Specialist
d. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

4. Reissom

a. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon (tenzij anders vermeld) en omvatten alleen de diensten en
voorzieningen zoals deze in de TAO offerte (met specificaties en opties) zijn omschreven.
b. De hoogte van de overeengekomen reissom (en de gepubliceerde reissommen) zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het samenstellen van reis. TAO behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende wijzigingen de reissom te verhogen/verlagen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht met uitleg over de berekening van de wijzigingen. Transfers/lokaal vervoer, maaltijden, visumkosten en excursies zijn, tenzij expliciet
in de offerte vermeld, niet in de reissom inbegrepen.

5. Programma wijzigingen

Het avontuurlijke karakter van de TAO reizen kan veroorzaken dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. TAO Japan Specialist zal te samen met onze Japanse agenten áltijd ons uiterste best doen om de reis optimaal uit te voeren. De reisorganisator, lokale agent c.q. reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Wijzigingen in dienstregelingen van vervoerders en vluchtschema’s kunnen van invloed zijn op de reis én/of de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. De reiziger kan van TAO geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen door vervoerders. Wijzigingen van de TAO reisroute: TAO zal áltijd optimaal haar best doen om de reis uit te voeren zoals met u afgesproken. Incidenteel kan de volgorde van de reisdagen/plaatsen aangepast worden, vanwege afstemming met de trein/bus timetables op de route.  Bijvoorbeeld: Reis-X: van A via B naar C wordt aangepast naar Reis-Y: van C via A naar B.
Er wijzigt niets in de te bezoeken plaatsen/vervoer/hotels. Altijd wordt gezorgd voor een gelijkwaardig alternatief.

6. Wijzigingen door de reiziger

Een maatwerkreis Japan is een ingewikkeld product en in het algemeen zijn wijzigingen na boeking niet mogelijk. Als u de boeking wilt wijzigen dan berekenen wij vanaf € 75,- kosten per persoon. Daarnaast kunnen er annuleringskosten aan verbonden zijn of niet restitueerbare kosten. Zoals o.a. vliegtickets, niet restitueerbare entreetickets/events enz.

7. Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient per aangetekende brief te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de poststempel van de brief. Annuleringen na 16.00 of in het weekend/feestdagen worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd:
a. Tot 63 dagen vóór de dag van vertrek: aanbetaling mét daarbij bijkomende kosten/toeslagen. Daarnaast vliegtickets: bij annulering 100%
b. Van 63 tot 56 dagen voor vertrek: 60 % van de reissom
c. Van 56 tot 20 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom
d. Vanaf 20 dagen voor vertrek de volledige reissom.
Daarnaast geldt dat voor vliegtickets, visumkosten, bedrijfsbezoeken, theater tickets, events en speciaal door TAO georganiseerde bezoeken altijd 100% annuleringskosten. Een goede annuleringsverzekering dekt deze kosten in de meeste gevallen. Op onze website kunt u meer informatie vinden over verzekeringen en wij adviseren u graag over het afsluiten van een annuleringsverzekering.

8. Onvoldoende deelname

Als maatwerk specialist organiseert TAO voornamelijk individuele reizen. Daarnaast organiseren wij een beperkt aantal bijzondere reizen voor kleine groepen. Indien twee weken voor aanvang van de reis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat in de publicatie & website houdt TAO zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De reiziger zal de reeds betaalde reissom onmiddellijk retour ontvangen.

9. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage

De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste geldige reisdocumenten. Gelet op het grote belang
hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn/haar reisdocumenten. De reiziger dient de namen van alle reizigers te checken (namen identiek aan vermelding in paspoort).
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en
Reisdocumenten en de daaruit voortkomende gevolgen en/of schade.
Voor wat u wel/niet mee mag nemen naar Japan verwijzen wij u naar de Japanse ambassade en douanebepalingen.

10. Visa, vaccinaties en paspoort

Informatie omtrent visa en vaccinaties dient altijd door de reiziger bij de ter zake kundige instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Zoals de Japanse ambassade en visumdiensten. Aan de informatie die door TAO wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden. TAO mag er van uitgaan dat de reiziger zich laat informeren door een GGD of andere ter zake kundige partij over noodzakelijke/wenselijke vaccinaties/profylaxe.
Wij vragen reizigers om een kopie van het paspoort (voor veiligheid maak uw sofinummer op het paspoort s.v.p. onzichtbaar).
Wij hebben dit nodig voor het maken van reserveringen in Japan/Azië zoals bij het boeken van Japanse hotels, tickets voor vluchten, treinen en Japan tours/events/workshops/speciale bezoeken. Deze informatie is ook nodig voor onze Japanse agenten. Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het gedurende de reis in het bezit zijn van benodigde geldige reisdocumenten (geldig paspoort/visum/bij autohuur internationaal rijbewijs) en een goede reisverzekering.
Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.

11. Verzekeringen

TAO stelt het afsluiten van een reisverzekering (met werelddekking) verplicht voor alle reizigers. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te kunnen verlenen.
Een reisverzekering dekt niet alleen een belangrijk deel van medische kosten die niet door de basis ziektekostenverzekering gedekt worden, maar ook SOS hulpverlening en repatriëring. Wij adviseren u een reisverzekeraar met een goede dekking te nemen en een eigen alarmcentrale waarbij u in het Nederlands geholpen wordt. Voor meer informatie zie op onze website. Wij adviseren u graag bij het afsluiten van een (doorlopende) reisverzekering. Wij vragen u om een kopie van uw polis naar ons op te sturen (per e-mail of post). Verder adviseren wij u dringend om een annuleringsverzekering af te sluiten.

12. Aansprakelijkheid en overmacht.

a De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, de gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
b. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
1. Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen extra kosten en schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
2. Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derde partijen.
3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisatie kunnen worden toegerekend.
4. Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen en wijzigingen vluchtschema’s.
5. Diefstal, verlies, schade, kwetsing of ongeval veroorzaakt aan/door personen of goederen.
6. Ziekte van de reiziger.
7. Fouten/vertragingen door luchtvaartmaatschappijen en vervoersorganisaties.
8. Fouten, nalatigheid of verwijtbaar gedrag en handelen van de lokale agent, gids, begeleider en/of chauffeur te plaatse. In voorkomend geval stelt de reiziger de betrokken partij direct aansprakelijk. TAO kan hier ten hoogste een bemiddelende rol in spelen.
c. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten
verzekeringen dekking bieden.
d. In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de
reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal
de reissom minus de gemaakte kosten.
e. De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de
reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

13. Verplichtingen van de reiziger

a. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator c.q. de reisbegeleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
b. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door de reisorganisator, reisagent ter plaatse c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

14. Klachten

Het ontwerpen en organiseren van TAO maatwerkreizen is buitengewoon maatwerk en bovenal mensenwerk. Er duiken zelden onvolkomenheden/misverstanden op, maar wat te doen wanneer u wel een schoonheidsfoutje ontdekt?
Hoe te handelen wanneer u in Japan onvolkomenheden in de organisatie van de reis ontdekt?
1) U roept de hulp in van de receptie/eigenaar van uw hotel en legt het probleem uit (vraag of zij de agent kan bellen)
2) U vraagt het hotel contact op te nemen met de Japanse agent.
Vervolgens zal onze Japanse agent zich inspannen het misverstand zo snel mogelijk op te lossen.
3) Gelijktijdig brengt u per e-mail TAO op de hoogte van het probleem met álle acties die u onderneemt. Een kopie van uw e-mails met de Japanse agent stuurt u naar info@japan.nl. Omschrijf uitvoerig in de e-mail uw probleem, met welke TAO relaties u al contact heeft gehad en welke acties zijn ondernomen. Vermeld ook op welk mobiele telefoonnummer, in welk hotel en kamernummer u bereikbaar bent. Mocht u of het hotel kosten maken, dan is het essentieel dat u van alle kosten een bonnetje (op naam) hebt. Indien er door TAO óf door de agent een fout is gemaakt, zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en de fout proberen te herstellen. Kostenvergoeding is alleen mogelijk met bon.
Belangrijk: Vanuit TAO willen wij eventuele onvolkomenheden tijdens uw verblijf in Japan proberen te corrigeren. Mocht er tijdens uw reis iets mis gaan, is het voor TAO essentieel dat wij tijdens uw reizen door Japan fouten kunnen corrigeren. Anders kunnen wij bij klachten ná terugkeer niets meer doen om het te herstellen.
Indien er naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de reiziger deze klacht tijdens de reis én daarnaast binnen vier weken na afloop van de reis schriftelijk aan TAO door te geven.

Avontuurlijk reizen

TAO maatwerkreizen zijn uniek en bijzonder. Alle reizigers krijgen een op maatwerk gemaakte TAO Travel Plan (=ordner met detail informatie per plaats in Japan) mee. Het TAO Travel Plan bevat informatie over Japan, timetables, plattegronden van alle plaatsen en Nationale parken, wandelroutes, fietsroutes etc.
De reizen van TAO Japan Specialist hebben duidelijk een avontuurlijk karakter. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding. Samen met u als reiziger(-s) hebben wij stap voor stap een unieke reisroute ontworpen.
Reizen naar verre landen betekent dat u rekening moet houden met een andere cultuur en andere gebruiken. Door omstandigheden kan het soms zo zijn dat dingen iets anders lopen dan gepland. Dit hoort bij het avontuurlijke karakter van de reis. Als reiziger hebt u dus een flexibele instelling nodig. Van ons kun u verwachten dat wij er alles aan zullen doen om uw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

TAO Japan Specialist wenst u een geweldige Japan reis toe.

TAO Japan Reis-Info-Middag

Tijdens de TAO info-middag vertellen wij nog meer over Japan. Ook een keer een middag bijwonen? Schrijf u nu in!

Schrijf u nu in

Heeft u vragen over TAO?

Vragen over onze reizen naar Japan? Bel of mail TAO.

Ga naar contact

Meer info in ons blog

Lees in ons blog meer nieuws, tips en leuke weetjes over Japan

Ga naar het blog